DOSTĘP ZDALNY

Wybierz interesującą Cię bazę aby zobaczyć szczegóły
Aby uzyskać dostęp do zasobów Elsevier (ScienceDirect i Scopus) z domu należy wysłać swoje dane, tj.: imię i nazwisko, nazwa zakładu/kliniki, nr tel. wewn., adres e-mail na adres (w temacie wiadomości "Elsevier") i poczekać na na email zwrotny.
Aby uzyskać dostęp zdalny do ClinicalKey prosimy o kontakt z biblioteką lub przedstawicielem wydawnictwa Elsevier:
Michał Krupa, tel. 517-044-166,
Aby uzyskać zdalny dostęp do Springer (czasopisma, książki, etc.) wystarczy wysłać swoje dane, tj.: imię i nazwisko, nazwa zakładu/kliniki, nr tel. wewn., adres e-mail na adres: (w temacie wiadomości "Springer") i poczekać na email zwrotny.
Aby uzyskać zdalny dostęp do Ebsco (baza bibliograficzno-pełnotekstowa) wystarczy wysłać swoje dane, tj.: imię i nazwisko, nazwa zakładu/kliniki, nr tel. wewn., adres e-mail na adres: (w temacie wiadomości "Ebsco") i poczekać na potwierdzenie o włączeniu dostępu zdalnego.
Aby uzyskać zdalny dostęp do Web of Science (interdyscyplinarna kolekcja baz abstraktów i cytowań z ok. 33.000 czasopism, w tym ok. 23.000 bieżących, 60.000 książek, sprawozdań konferencyjnych i patentów) wystarczy wejść na stronę Web of Science i zarejestrować się (opcja "register" w górnym prawym rogu strony). Dostęp będzie działał przez 6 miesięcy. Zalogowanie na konto z komputerów w sieci instytutu przedłuży możliwość korzystania zdalnego o kolejne 6 miesięcy.
Udostępniane zasoby chronione są prawem autorskim. Licencje na korzystanie z zasobów elektronicznych zabraniają tworzenia lokalnych archiwów. Liczba jednorazowo pobieranych materiałów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej i naukowo-dydaktycznej.

ost. akt. 29.09.2017

56968 odsłon od 19.04.2016
Projekt i wykonanie: Joanna Marszalec