BAZY BIBLIOGRAFICZNE

i zasoby dostępne z komputerów w sieci Instytutu
z możliwość dostępu zdalnego
o otwarty dostęp

Bazy bibliograficzne są najlepszym źrodłem do wyszukiwania wiarygodnych, fachowych i aktualnych informacji. Informacje o medycznej literaturze dostępne są m.in. w bazie Medline dostępnej poprzez Pubmed, Ebsco, Ovid itp. Poniżej znajdują się krótkie opisy baz.

Medline to największa bibliograficzna baza danych na świecie z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, opracowywana przez National Library of Medicine w Stanach Zjednoczonych. Jest uważana za najważniejsze narzędzie medycznej informacji naukowej. Zawiera ponad 22 miliony rekordów, z czego około 52% pochodzi z czasopism wydawanych w USA, a 86% odnosi się do artykułów opublikowanych w języku angielskim. Jest aktualizowana codziennie. Jest dostępna na platformach kilku producentów, które różnią się systemem nawigacyjnym, interfejsem oraz dostępnością - m.in. w PubMed, Ebsco oraz Scopus. Poniżej krótkie porównanie.
PubMed o Ebsco iz Scopus iz
tematyka nauki medyczne i biomedyczne nauki medyczne i biomedyczne, matematyczno-przyrodnicze, techniczne, humanistyczne, szczegółowy opis baz dostępny jest tutaj nauki medyczne i biomedyczne, ścisłe, techniczne, humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, biznes
zasoby 26 milionów cytowań literatury biomedycznej z Medline, 11.000 tytułów czasopism oraz książek online 14 baz, w tym 7 baz pełnotekstowych, ok. 10.000 czasopism ponad 22.000 tytułów czasopism i innych publikacji, przy czym ponad 60% tytułów spoza USA
dodatkowe zasoby tak
np. biologia molekularna, białka, genomy, badania eksperymentalne https://clinicaltrials.gov/
tak
np. zdjęcia, książki, gazety i inne publikacje
tak
np. informacje o materiałach konferencyjnych, patentach, cytowaniach, wyszukiwanie autora, wyszukiwanie instytucji, menedżer bibliografii Mendeley
linki do pełnych tekstów tak, do prenumerowanych i licencjonowanych, bezpłatnych (w tym PMC) oraz płatnych tak, do licencjonowanych oraz pełnych tekstów w bazach Ebsco tak, do prenumerowanych i licencjonowanych, bezpłatnych oraz płatnych
informacje o artykułach przed publikacją ("in press") tak nie tak
dostępność bezpłatna, dostępna z każdego miejsca licencjonowana, dostępna z COI oraz zdalnie licencjonowana, dostępna z COI oraz zdalnie
instrukcje tutaj oraz tutaj tutaj oraz tutaj tutaj
EuropePMC - bibliograficzna baza medyczna, zawiera linki do pełnych tekstów oraz informacje o grantach
Informacje na temat bazy: www.cochrane.org, wyszukiwarka: www.thecochranelibrary.com.
AGRO - bibliograficzna baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych i technicznych
BazTech - bibliograficzno–abstraktowa baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska
PSJD - Polish Scientific Journals Database - bibliograficzno–abstraktowa baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism naukowych z zakresu nauk przyrodniczych
Udostępniane zasoby chronione są prawem autorskim. Licencje na korzystanie z zasobów elektronicznych zabraniają tworzenia lokalnych archiwów. Liczba jednorazowo pobieranych materiałów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej i naukowo-dydaktycznej.

ost. akt. 17.01.2018

56958 odsłon od 19.04.2016
Projekt i wykonanie: Joanna Marszalec