ClinicalKeyZakupiony został dostęp do platformy ClinicalKey. Dostęp możliwy jest na wszystkich komputerach Instytutu poprzez wejście na stronę www.clinicalkey.com oraz zdalnie, po założeniu konta. Zainteresowani użytkownicy mogą także zainstalować aplikację ClinicalKey na urządzenia przenośne (tablet, smartfon, etc z systemem Android lub iOS).

ClinicalKey zawiera zasoby z 52 specjalności m.in. onkologii, radiologii, hematologii, chirurgii:
- ponad 620 czasopism Elsevier
- ponad 1150 e-booków Elsevier
- ponad 3mln zdjęć, tabel, grafów oraz ponad 31000 filmów video zawierających m.in. procedury medyczne
- ponad 1400 Topic Pages – zwięzłe opisy stanów chorobowych dla szybkiej diagnozy
- ponad 850 monografii First Consult
- wytyczne dla lekarzy
- bazę danych leków
- ulotki dla pacjentów.

ClinicalKey zawiera wyszukiwarkę, która przeszuka również abstrakty bazy Medline. Po wpisaniu interesującego nas tematu w okno wyszukiwarki pojawia się strona z wynikami, a następnie możemy filtrować informacje wg różnych kryteriów i rodzajów źródeł.
Jeśli nie chcemy korzystać z wyszukiwarki możemy wejść bezpośrednio do interesującego nas źródła np. czasopisma klikając zakładkę „Journals” i wybierając tytuł danego periodyku lub filtrując specjalizację.

Bazę zdjęć, tabel, grafów możemy wykorzystywać do przygotowywania prezentacji ppt bezpośrednio z bazy z użyciem funkcji „Presentation” z zachowaniem praw autorskich i informacji o cytowaniach.

Aby uzyskać dostęp zdalny prosimy o kontakt z biblioteką lub z przedstawicielem wydawnictwa Elsevier:
Michał Krupa
tel. 517-044-166
m.krupa@elsevier.com