KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE


informacje o bazie, instrukcja


i zasoby dostępne z komputerów w sieci Instytutu
z możliwość dostępu zdalnego
o otwarty dostęp

Książki zagraniczne

springer
W ramach licencji krajowej COI ma dostęp do ok. 38 000 książek elektronicznych wydawnictwa Springer. Są to książki i serie książkowe wydane w latach 2004, 2005, 2009-2011 oraz 2017 z różnych działów medycyny, m.in. onkologii, patologii, radiologii, reumatologii, alergologii, anatomii, anestezjologii, chirurgii, epidemiologii, farmacji, ginekologii, neurologii oraz nauk niemedycznych (m.in. fizyka, chemia, inżynieria, IT, matematyka, architektura, projektowanie, biznes, ekonomia). Obecnie, w ramach testu, dostępnych jest dodatkowo 86 000 anglojęzycznych e-książek Springer. Książki (wszystkie) dostępne są na platformie wydawcy oraz (część) w serwisie Infona.
Na tej stronie dostępna jest przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka książek dostępnych w ramach licencji krajowych.
Więcej szczegółów: tutaj.
Możliwy jest dostęp zdalny.
elsevier
W licencji krajowej Elsevier dostępny jest pakiet książek zawierający 838 monografii z roku 2013 oraz 803 wolumenów serii książkowych oraz poradników (handbooks) z lat 2011-2015. Książki są dostępne na sciencedirect.com. Tematyka obejmuje m.in. immunologię, genetykę, chemię kliniczną, mikrobiologię, biologię komórki, biologię molekularną i translacyjną.
Na tej stronie dostępna jest przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka książek dostępnych w ramach licencji krajowych.
Możliwy jest dostęp zdalny.
ClinicalKey
Na platformie ClinicalKey znajduje się ponad 1150 e-booków Elsevier oraz 850 monografii FirstConsult. Tematyka obejmuje m.in. onkologię, radiologię, hematologię, chirurgię. Możliwy jest dostęp zdalny.
wiley logo

Udostępnionych zostało 2451 książek elektronicznych Wiley wydanych w latach 2009 i 2015. Są to książki m.in. z zakresu genetyki, biologii molekularnej, mikrobiologii, farmacji i chemii medycznej, kardiologii, dermatologii, endokrynologii, gastroenterologii i hepatologii, hematologii, neurologii (szczegółowa lista). Książki dostępne są na platformie Wiley Online Library (oznaczone symbolem otwartej kłódki), można z nich korzystać z komputerów w sieci COI. Książki są udostępnione w ramach licencji krajowych MNiSW.
Na tej stronie dostępna jest przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka książek dostępnych w ramach licencji krajowych.
Bookshelf to 5144 książki w National Library of Medicine, tematyka obejmuje m.in.: medycynę opartą na dowodach, biologię komórki, nowotwory, genetykę, mikrobiologię, fizjologię.
FreeBooks4Doctors - 368 bezpłatnie dostępnych książek m.in. onkologia, radiologia, anatomia, hematologia, patologia, chirurgia, farmakologia.

Książki polskie

Zalecenia do diagnostyki histopatologicznej nowotworów opracowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Patologów w 2013 roku w ramach projektu Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia
Genetyka kliniczna nowotworów 2016 - monografia pod redakcją Jana Lubińskiego

Udostępniane zasoby chronione są prawem autorskim. Licencje na korzystanie z zasobów elektronicznych zabraniają tworzenia lokalnych archiwów. Liczba jednorazowo pobieranych materiałów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej i naukowo-dydaktycznej.ost. akt. 17.01.2018

56959 odsłon od 19.04.2016
Projekt i wykonanie: Joanna Marszalec