KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE


informacje o bazie, instrukcja


i zasoby dostępne z komputerów w sieci Instytutu
z możliwość dostępu zdalnego
o otwarty dostęp

Książki zagraniczne

springer
W ramach licencji krajowej COI ma dostęp do ok. 27 000 książek elektronicznych wydawnictwa Springer. Są to książki i serie książkowe wydane w latach 2004, 2005, 2009-2011, z różnych działów medycyny, m.in. onkologii, patologii, radiologii, reumatologii, alergologii, anatomii, anestezjologii, chirurgii, epidemiologii, farmacji, ginekologii, neurologii oraz nauk niemedycznych (m.in. fizyka, chemia, inżynieria, IT, matematyka, architektura, projektowanie, biznes, ekonomia). Książki dostępne są na platformie wydawcy oraz w serwisie Infona. Możliwy jest dostęp zdalny.
elsevier
W licencji krajowej Elsevier dostępny jest pakiet książek zawierający 838 monografii z roku 2013 oraz 803 wolumenów serii książkowych oraz poradników (handbooks) z lat 2011-2015. Książki są dostępne na sciencedirect.com. Tematyka obejmuje m.in. immunologię, genetykę, chemię kliniczną, mikrobiologię, biologię komórki, biologię molekularną i translacyjną. Możliwy jest dostęp zdalny.
ClinicalKey
Na platformie ClinicalKey znajduje się ponad 1150 e-booków Elsevier oraz 850 monografii FirstConsult. Tematyka obejmuje m.in. onkologię, radiologię, hematologię, chirurgię. Możliwy jest dostęp zdalny.
wiley logo

Udostępnionych zostało 2451 książek elektronicznych Wiley wydanych w latach 2009 i 2015. Są to książki m.in. z zakresu genetyki, biologii molekularnej, mikrobiologii, farmacji i chemii medycznej, kardiologii, dermatologii, endokrynologii, gastroenterologii i hepatologii, hematologii, neurologii (szczegółowa lista). Książki dostępne są na platformie Wiley Online Library (oznaczone symbolem otwartej kłódki), można z nich korzystać z komputerów w sieci COI. Książki są udostępnione w ramach licencji krajowych MNiSW.
Bookshelf to 4551 książek w National Library of Medicine, tematyka obejmuje m.in.: medycynę opartą na dowodach, biologię komórki, nowotwory, genetykę, mikrobiologię, fizjologię.
FreeBooks4Doctors - 368 bezpłatnie dostępnych książek m.in. onkologia, radiologia, anatomia, hematologia, patologia, chirurgia, farmakologia.

Książki polskie

Udostępniane zasoby chronione są prawem autorskim. Licencje na korzystanie z zasobów elektronicznych zabraniają tworzenia lokalnych archiwów. Liczba jednorazowo pobieranych materiałów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej i naukowo-dydaktycznej.ost. akt. 27.11.2017

44494 odsłon od 19.04.2016
Projekt i wykonanie: Joanna Marszalec