PUNKTACJA, CYTOWANIA

i zasoby dostępne z komputerów w sieci Instytutu
z możliwość dostępu zdalnego
o otwarty dostęp

Punktacja Impact Factor, Index Copernicus, MNiSW, CiteScore

Cytowania

Informacje o cytowaniach artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych można znaleźć w:

Jak sprawdzić liczbę cytowań oraz wartość indeksu Hirscha

Można to zrobić w różnych bazach. Podajemy instrukcje dla Web of Science i Scopus. Ze względu na różne zakresy baz podane liczby mogą się różnić.


Udostępniane zasoby chronione są prawem autorskim. Licencje na korzystanie z zasobów elektronicznych zabraniają tworzenia lokalnych archiwów. Liczba jednorazowo pobieranych materiałów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej i naukowo-dydaktycznej.


ost. akt. 22.06.2017

56965 odsłon od 19.04.2016
Projekt i wykonanie: Joanna Marszalec